Ερανιστής

Κείμενα, άρθρα και ροές επιλεγμένων ειδήσεων

Η ετήσια έκθεση της διεθνούς επιτροπής του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά


Η ετήσια έκθεση της διεθνούς επιτροπής του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά*

Μήνυμα του προέδρου Hamid Ghodse

Η Επιτροπή αναφέρει ότι το ναρκωτικό νέας γενιάς 4-μεθυλο-μεθκαθινόνη, γνωστό και ως «μεφεδρόνη», κυκλοφορεί σε αυξανόμενο αριθμό χωρών και περιοχών του κόσμου. Αυτή η ουσία, η οποία έχει επίδραση παρόμοια με της κοκαΐνης, των αμφεταμινών και του MDMA («έκσταση»), ευθύνεται για πολλούς θανάτους. Η μεφεδρόνη, που εντοπίστηκε πρώτη φορά το 2007 στο Ηνωμένο Βασίλειο, αποτελεί πλέον μια συνηθισμένη ουσία προβληματικής χρήσης στην Ευρώπη, στη Βόρεια Αμερική, στη Νοτιοανατολική Ασία και στην Ωκεανία (Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία).

Ο έλεγχος των ναρκωτικών είναι προς το συμφέρον όλων μας. Η κοινωνία των πολιτών, οι οικογένειες και τα άτομα χρειάζεται να προστατευθούν από τις αρνητικές συνέπειες της παράνομης χρήσης και διακίνησης ναρκωτικών. Πρέπει, επίσης, να έχουμε πρόσβαση σε νόμιμες ναρκωτικές ουσίες, τα φάρμακα που είναι απαραίτητα για να ανακουφίσουν από τον πόνο και την ταλαιπωρία, αλλά και να θεραπεύσουν άλλες ασθένειες. Αυτοί οι δύο στόχοι είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι μεταξύ τους και έχουν συμφωνηθεί από τη διεθνή κοινότητα μέσω των διεθνών συμβάσεων ελέγχου των ναρκωτικών. Πρέπει να διατηρηθεί η λεπτή ισορροπία ανάμεσα στη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης σε τέτοια φάρμακα και στη μη διοχέτευση ναρκωτικών ουσιών σε παράνομους σκοπούς.Αν και σε παγκόσμιο επίπεδο καταναλώνονται περισσότερα φάρμακα για ιατρικούς και επιστημονικούς σκοπούς, η κατανάλωση είναι άνισα κατανεμημένη ανά την υφήλιο. Σε πολλές χώρες φάρμακα για τη θεραπεία των ασθενειών δεν είναι άμεσα διαθέσιμα.

Αυτό πρέπει να αλλάξει. Οι κυβερνήσεις πρέπει να εντοπίσουν και να άρουν τα εμπόδια που υπάρχουν στη διάθεση των φαρμάκων, ώστε οι πολίτες να μην υποφέρουν αναίτια. Η Επιτροπή εφιστά την προσοχή των κυβερνήσεων στα ζητήματα αυτά με το ειδικό ένθετο που συνοδεύει αυτή την έκθεση. Η εφαρμογή των συμβάσεων πέτυχε σχεδόν να εξαλείψει την εκτροπή των ελεγχόμενων ουσιών σε διεθνές επίπεδο. Ωστόσο, η εκτροπή εξακολουθεί να υφίσταται σε εθνικό επίπεδο. Η παράνομη χρήση ναρκωτικών πρέπει να αντιμετωπισθεί τόσο από άποψη προσφοράς όσο και ζήτησης. Ωστόσο, είναι σημαντικό οποιαδήποτε προσπάθεια αποσκοπεί στην πρόληψη της παράνομης χρήσης και διακίνησης ναρκωτικών να μην περιορίζει τη διαθεσιμότητα των ελεγχόμενων ουσιών για νόμιμους σκοπούς. Αυτό ισχύει και για τις πρόδρομες χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την παράνομη παρασκευή ναρκωτικών. Αυτές οι χημικές ουσίες έχουν και νόμιμες χρήσεις. Διεθνείς πρωτοβουλίες, όπως η PEN-Online, η Project Prism και η Project Cohesion, επιδιώκουν να ενισχύουν τον έλεγχο των πρόδρομων χημικών ουσιών, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα διοχετεύονται στην παράνομη παρασκευή ναρκωτικών.Είμαστε ευγνώμονες για τις θαρραλέες προσπάθειες όλων αυτών που εργάζονται, για να μας προστατεύσουν από τους κινδύνους της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, οι οποίοι βάζουν τις ζωές τους σε κίνδυνο κάθε μέρα. Δυστυχώς, οι θυσίες τους συχνά πάνε χαμένες, εξαιτίας της διαφθοράς και του εκφοβισμού που συνδέονται με τα ναρκωτικά.

Η διαφθορά και ο εκφοβισμός αποδυναμώνουν την επιβολή του νόμου και τα συστήματα απονομής της δικαιοσύνης, θέτοντας σε κίνδυνο τις διεθνείς προσπάθειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών. Η Επιτροπή, στο κεφάλαιο Ι της έκθεσης, ανέδειξε τον κίνδυνο διαφθοράς στον έλεγχο των ναρκωτικών και έχει συγκεντρώσει σειρά από συστάσεις, τις οποίες οι κυβερνήσεις καλούνται να εξετάσουν. Η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για το 2010 δεν εστιάζει μόνο σε αυτά τα θέματα, αλλά και στις τρέχουσες προκλήσεις που σχετίζονται με τον έλεγχο των ναρκωτικών και προτείνει μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Η κατάσταση είναι ρευστή, αλλά από κοινού, η διεθνής κοινότητα, οι κυβερνήσεις, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι τοπικές κοινωνίες και οι ιδιώτες, πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του διεθνούς ελέγχου των ναρκωτικών.

Hamid Ghodse Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών

Βιέννη, 2 Μαρτίου Ηνωμένα Έθνη, Υπηρεσία Πληροφοριών.

Η πρόληψη της διαφθοράς πρέπει να τοποθετηθεί υψηλότερα στη σειρά προτεραιοτήτων για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, αναφέρει από τη Βιέννη, όπου εδράζεται, η Διεθνής Επιτροπή για τον  Έλεγχο των Ναρκωτικών στην ετήσια έκθεσή της για το 2010, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. «Τίποτα δεν έχει τόσο καταστροφικές συνέπειες στην προσπάθεια να καταπολεμηθεί η παρά-νομη διακίνηση ναρκωτικών όσο οι επιτυχημένες απόπειρες των εγκληματικών οργανώσεων να εκφοβίσουν και να διαφθείρουν τους κρατικούς αξιωματούχους» λέει ο Hamid Ghodse, Πρόεδρος της Επιτροπής, τονίζοντας την ανάγκη για επείγουσα δράση και διαρκή δέσμευση.Σημειώνει ότι «οι αξιωματούχοι των διωκτικών αρχών και της δικαιοσύνης συχνά αντιμετωπί-ζουν τεράστια πίεση από το οργανωμένο έγκλημα, όταν εργάζονται με στόχο την πάταξη της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών. Χωρίς επαρκή προστασία βρίσκονται αντιμέτωποι με το δύσκολο δίλημμα να επιλέξουν ανάμεσα στο να πέσουν θύματα βίας και ίσως να χάσουν τη ζωή τους και στο να απεμπολήσουν της ακεραιότητά τους και να γίνουν συνεργοί των εγκλη-ματιών».

Η έκθεση επισημαίνει ότι τα υπέρογκα κέρδη της παράνομης αγοράς ναρκωτικών συχνά υπερ-βαίνουν τους οικονομικούς πόρους των θεσμών του κράτους, αποτελώντας έτσι σημαντική απειλή για τη δημόσια και τη διεθνή ασφάλεια.Εγκληματικές οργανώσεις που έχουν οικοδομήσει «αυτοκρατορίες» διακίνησης ναρκωτικών έχουν σε ορισμένες περιπτώσεις αποκτήσει πολιτική δύναμη και εξουσία ανάλογη με αυτή των νόμιμων θεσμών. Στις περιπτώσεις αυτές η διαφθορά εξαπλώνεται στις ίδιες τις αρχές που έχουν συσταθεί για να ελέγξουν και να καταστείλουν την παράνομη διακίνηση των ναρ-κωτικών.Η διαφθορά χρησιμοποιείται στρατηγικά Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι πιο επιτυχημένες εγκληματικές οργανώσεις κάνουν στρατηγική και συστηματική χρήση της βίας και της διαφθοράς, για να εξασφαλίσουν την ανεμπόδιστη δια-κίνηση των παράνομων ναρκωτικών, σύμφωνα με την Επιτροπή. Ό,τι δεν μπορούν να επιτύ-χουν μέσω της δωροδοκίας, μπορούν να το επιτύχουν μέσω της βίας και του εκφοβισμού και αντιστρόφως, επισημαίνει η έκθεση. Αυτός είναι ο λόγος που οι περιοχές με έντονη διακίνη-ση ναρκωτικών μαστίζονται συχνά από βία και διαφθορά σε πολύ υψηλό ποσοστό.Για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη από την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, οι περισσότερες εγκληματικές οργανώσεις αναζητούν και βρίσκουν τρόπους, για να κερδίσουν τη συνενοχή κρατικών αξιωματούχων σε θέσεις-κλειδιά. Ο βαθμός επικράτησης της διαφθοράς δεν είναι εύκολο να μετρηθεί.

Τα επίσημα εθνικά στοιχεία σχετικά με τη διαφθορά προέρχονται συνήθως από τις εθνικές στατιστικές για το έγκλημα και είναι περισσότερο ενδεικτικά των επιτυχιών που σημειώνονται στην καταπολέμηση της διαφθοράς παρά των πραγματικών επιπέδων της. Τα επίσημα στοιχεία επηρεάζονται, επίσης, από την εμπιστοσύνη που δείχνει το κοινό στην αστυνομία και από την προθυμία του θύμα-τος να καταγγείλει την αξιόποινη πράξη. Οι έρευνες που καταγράφουν τις κοινωνικές αντιλή-ψεις χρησιμοποιούνται για να συμπληρώσουν τα επίσημα στοιχεία.Ο αντίκτυπος της διαφθοράς, ωστόσο, είναι εύκολο να εντοπιστεί. Η έκθεση αναφέρεται στις δυσμενείς επιπτώσεις που έχει η διαφθορά στην αξιοπιστία και στην αποτελεσματικότητα του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης, καθώς και στη συμβολή της στην αποδυνάμωση της έννο-μης τάξης. Οι χώρες όπου υφίσταται εμπορία ναρκωτικών είναι ιδιαίτερα ευάλωτες.Οι υπηρεσίες ελέγχου ναρκωτικών που χειρίζονται μεγάλα χρηματικά ποσά και μεγάλες ποσό-τητες ναρκωτικών είναι πιο πιθανό να διαφθαρούν, μαζί με τις αντίστοιχες δικαστικές και τελωνειακές αρχές. Οι λειτουργοί που εργάζονται σε αυτές τις υπηρεσίες δεν έχουν μόνο περισσότερες ευκαιρίες να διαφθαρούν σε σχέση με άλλους, αλλά και στρατολογούνται με επιθετικές μεθόδους από εγκληματικές ομάδες. Η καταπολέμηση της συνδεόμενης με τα ναρκωτικά διαφθοράς

Η έκθεση προτείνει στρατηγικές για την αντιμετώπιση του συνδεόμενου με τα ναρκωτικά εγκλήματος και για τη λήψη προληπτικών μέτρων. Τα παγκοσμιοποιημένα εγκληματικά δίκτυα, τα οποία διαχειρίζονται τεράστιους πόρους και έχουν πρόσβαση σε εξελιγμένες τεχνολογίες, είναι σε θέση να προσαρμόζονται γρήγορα στις νέες τακτικές ελέγχου των ναρκωτικών και να εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες των σχετικών υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό τα προληπτικά μέτρα καθίστανται ακόμη πιο σημαντικά, υπογραμμίζεται στην έκθεση.Η έκθεση καλεί τις κυβερνήσεις να θεσπίσουν αποτελεσματικά, διαφανή και αντικειμενικά συστήματα πρόσληψης και προαγωγής των κρατικών αξιωματούχων, καθώς και ένα σύστημα μέτρησης της απόδοσης του προσωπικού και εναλλαγής του στις διάφορες θέσεις. Όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στον έλεγχο των ναρκωτικών θα πρέπει να εφαρμόζουν διαδικασίες μέσα από τις οποίες να αποκαλύπτεται η σύγκρουση συμφερόντων, να καταγράφονται τα περουσιακά στοιχεία καθώς και να τίθενται σε λειτουργία πειθαρχικοί μηχανισμοί. Η αύξηση της διαφάνειας είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη της δικαστικής διαφθοράς. Οι νομικές διαδικασίες θα πρέπει να είναι δημόσιες και οι δικαστές να τεκμηριώνουν τις αποφάσεις τους. Οι δε αποφάσεις πρέπει να καταγράφονται, και να έχουν πρόσβαση σε αυτές το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης.Ο Πρόεδρος της Επιτροπής καλεί εκείνους που χαράζουν πολιτική να παρέχουν επαρκείς πόρους για τον τομέα της έννομης τάξης, ώστε να μπορεί να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του. Υποστήριξη πρέπει να παρέχεται και στα κράτη που χρειάζονται τεχνικές ή άλλες μορφές βοήθειας. Ενώ η προστασία των πολιτών από τον εκφοβισμό και τη διαφθορά είναι ευθύνη κυρίως των κυβερνήσεων, η διεθνής συνεργασία είναι απαραίτητη, ώστε να μπορούν οι αρμό-διες υπηρεσίες επιβολής του νόμου να συνεργάζονται μεταξύ τους.

 

Περισσότερο από το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού στερείται ή έχει ανεπαρκή πρόσβαση σε φάρμακα που ανακουφίζουν τον πόνο με αποτέλεσμα να υποφέρει αναίτια, σύμφωνα με το ειδικό ένθετο της ετήσιας έκθεσης της Διεθνούς Επιτροπής του ΟΗΕ για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών (INCB).«Το ενενήντα τοις εκατό των νόμιμων ναρκωτικών ουσιών καταναλώνεται από το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, τον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία και ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες» αναφέρει, εκφράζοντας την ανησυχία του, ο Hamid Ghodse, Πρόεδρος της Επιτροπής.

Πολλές χώρες στην Αφρική, την Ασία και σε τμήματα της αμερικανικής ηπείρου έχουν ελάχιστη ή καθόλου πρόσβαση σε ναρκωτικές και ψυχο-τρόπες ουσίες που προορίζονται για ιατρικούς σκοπούς.Σύμφωνα με την Επιτροπή, η πρώτη ύλη επαρκεί για να καλυφθούν οι ιατρικές ανάγκες όλων σε οπιοειδή αναλγητικά. Ωστόσο, υπάρχουν διάφοροι φραγμοί στην πρόσβαση σε αυτά τα φάρμακα. Παρά το γεγονός ότι το κόστος τους συχνά θεωρείται ως το πρωταρχικό εμπόδιο, σε αρκετές χώρες έχουν διανεμηθεί αποτελεσματικά σκευάσματα χαμηλού κόστους. Αυτό αποδεικνύει ότι τα οικονομικά εμπόδια μπορούν να ξεπεραστούν.Εμπόδια στην επαρκή διάθεση των φαρμάκων είναι η έλλειψη εκπαίδευσης των επαγγελματι-ών υγείας, οι κανονιστικοί περιορισμοί, οι δυσκολίες στη διανομή και η απουσία μιας ολοκλη-ρωμένης πολιτικής υγείας που θα περιλαμβάνει την αντιμετώπιση του πόνου.

Τα συστήματα ελέγχου των ναρκωτικών μπορούν να βοηθήσουν, ώστε να εξασφαλισθούν επαρκείς ναρκω-τικές και ψυχοτρόπες ουσίες για ιατρικούς και επιστημονικούς σκοπούς και ταυτόχρονα να αποτρέψουν την ακατάλληλη χρήση τους και την κατάχρησή τους.Ενώ η ανεπαρκής διάθεση ελεγχόμενων φαρμάκων μπορεί να στερήσει από τους ασθενείς το δικαίωμα σε παροχές υγείας και την ανακούφιση από τον πόνο και τη δυστυχία, η υπερπρο-σφορά τους μπορεί να οδηγήσει σε καταχρήσεις και, στη συνέχεια, στην εξάρτηση από αυτά. Στην έκθεση η Επιτροπή εφιστά την προσοχή στο πρόβλημα της κατάχρησης ναρκωτικών ουσιών για την αντιμετώπιση του πόνου, που σε ορισμένες χώρες έχει ξεπεράσει ακόμη και τα επίπεδα χρήσης των παράνομων ναρκωτικών. Η Επιτροπή προτρέπει τις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν με τη βοήθεια της διεθνούς κοινότητας τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση, προκειμένου να εντοπιστούν τα εμπόδια στη διάθεση επαρκών ποσοτήτων, και να λάβουν τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. Οι συστάσεις της Επιτροπής καλύπτουν όλο το φάσμα των παραγόντων που σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα των ναρκωτικών ουσιών για ιατρικούς και επιστημονικούς σκοπούς, όπως για παράδειγμα, η συλλογή στατιστικών στοιχείων για τη ζήτηση νόμιμων ναρκωτικών ουσιών, η νομοθεσία, η εκπαίδευση και κατάρτιση, τα εθνικά συστήματα ελέγχου καθώς και η πρόληψη της εκτροπής και κατάχρησης των ουσιών.

Στην ετήσια έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής για τον  Έλεγχο των Ναρκωτικών (ΙΝCB), που ανακοινώθηκε σήμερα, επισημαίνεται η ταχεία ανάπτυξη νέων ναρκωτικών νέας γενιάς (designer drugs), τα οποία παράγονται για να παρακάμψουν τα υφιστάμενα συστήματα ελέγχου. Αυτά τα ναρκωτικά συνήθως κατασκευάζονται με ελαφριά τροποποίηση της μοριακής δομής ελεγχόμενων ουσιών, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας νέας ουσίας με παρόμοια επίδραση που μπορεί να παρακάμψει τα εθνικά και διεθνή μέτρα ελέγχου. Λεπτομερείς οδηγίες για την παρασκευή ναρκωτικών νέας γενιάς συχνά διακινούνται μέσω του Διαδικτύου. «Λόγω των κινδύνων για την υγεία από τη χρήση ναρκωτικών νέας γενιάς, προτρέπουμε τις κυβερνήσεις να θεσπίσουν εθνικά μέτρα ελέγχου για την πρόληψη της παραγωγής, της διακίνη-σης και της κατάχρησης των ουσιών αυτών», λέει ο Hamid Ghodse, Πρόεδρος της Επιτροπής.

Οι παραγωγοί των ναρκωτικών νέας γενιάς μεταβάλλουν ένα μόνο συστατικό της ουσίας,  ώστε να αποφύγουν τους νόμιμους ελέγχους. Προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτό το φαι-νόμενο, ορισμένες κυβερνήσεις έχουν υιοθετήσει μέτρα για τον έλεγχο ολόκληρων ομάδων συνθετικών συστατικών με ομοιότητες στη δομή τους.

Η Επιτροπή αναφέρει ότι το ναρκωτικό νέας γενιάς 4-μεθυλο-μεθκαθινόνη, γνωστό και ως «μεφεδρόνη», κυκλοφορεί σε αυξανόμενο αριθμό χωρών και περιοχών του κόσμου. Αυτή η ουσία, η οποία έχει επίδραση παρόμοια με της κοκαΐνης, των αμφεταμινών και του MDMA («έκσταση»), ευθύνεται για πολλούς θανάτους. Η μεφεδρόνη, που εντοπίστηκε πρώτη φορά το 2007 στο Ηνωμένο Βασίλειο, αποτελεί πλέον μια συνηθισμένη ουσία προβληματικής χρήσης στην Ευρώπη, στη Βόρεια Αμερική, στη Νοτιοανατολική Ασία και στην Ωκεανία (Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία).

Η μεφεδρόνη είναι διαθέσιμη μέσω του Διαδικτύου, αλλά και μέσω καταστημάτων λιανικού εμπορίου, γνωστών και ως «έξυπνων μαγαζιών». Μερικές φορές διαφημίζεται ως άλατα μπάνιου, φυτικό τρόφιμο ή ουσία που χρησιμοποιείται σε ερευνητικές δραστηριότητες, προκει-μένου να αποφευχθούν ο εντοπισμός και οι νόμιμες διαδικασίες ελέγχου. Στη διακίνηση και διανομή της μεφεδρόνης εμπλέκονται ομάδες οργανωμένου εγκλήματος.

Η μεφεδρόνη είναι μόνο ένα παράδειγμα από μια μεγάλη σειρά ναρκωτικών νέας γενιάς, των οποίων γίνεται παράνομη χρήση. Μόνο στην Ευρώπη υπάρχουν 15 ακόμα καθινόνες νέας γενιάς που παρακολουθούνται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, ενώ στην Ιαπωνία 51 ουσίες τέθηκαν πρόσφατα υπό έλεγχο.

Όπως και με τη μεφεδρόνη, η κατά-χρηση των νέων ουσιών μπορεί να εξαπλωθεί γρήγορα εντός και μεταξύ των διαφόρων περιοχών.Η Επιτροπή καλεί τις κυβερνήσεις να παραμείνουν σε επαγρύπνηση όσον αφορά την παρακο-λούθηση των τάσεων στην παράνομη χρήση ναρκωτικών καθώς και στον εντοπισμό νέων ουσιών. Η διμερής και η διεθνής συνεργασία είναι απαραίτητες για την ανταλλαγή πληροφο-ριών σχετικά με αυτό το διασυνοριακό φαινόμενο. Για το συμφέρον της δημόσιας υγείας οι κυβερνήσεις θα πρέπει να θέσουν αυτές τις ουσίες υπό εθνικό έλεγχο, προκειμένου να είναι σε θέση να ασκήσουν διώξεις κατά των προσώπων που εμπλέκονται στην παραγωγή και τη διανομή τους. Όπου είναι δυνατόν, η Επιτροπή προτείνει στις κυβερνήσεις την υπαγωγή ολόκληρων ομάδων από αυτές τις ουσίες σε καθεστώς ελέγχου.

Πηγή /ολόκληρη η έκθεση: ΟΗΕ /ΚΕΘΕΑ.

 

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: