Ερανιστής

Κείμενα, άρθρα και ροές επιλεγμένων ειδήσεων

Δημοκρατική Αριστερά: οι θέσεις για το 1ο συνέδριο


Αναδημοσίευση*

.

1    Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡ

Με την ίδρυσή της  η ΔΗΜΑΡ στοχεύει να εκφράσει τη σύγχρονη δημοκρατική, ευρωπαϊστική, μεταρρυθμιστική, οικολογική Αριστερά. Φιλοδοξεί οι προσδιορισμοί αυτοί με τον προγραμματικό λόγο της, τις πολιτικές  πρωτοβουλίες και τη δράση της  να αναγνωρίζονται αμέσως και ευθέως από τους πολίτες της χώρας μας, τις δυνάμεις της εργασίας, της γνώσης και της τεχνολογίας, τις δυνάμεις του πνεύματος και του πολιτισμού.

1.1     Δημοκρατικός σοσιαλισμός

Η ΔΗΜΑΡ επιδιώκει να εντάσσει τους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες στη στρατηγική του δημοκρατικού δρόμου προς το σοσιαλισμό, ειδικά μέσα στις συνθήκες της οικονομικής, πολιτικής, κοινωνικής και πολιτισμικής κρίσης. Για τη ΔΗΜΑΡ ο σοσιαλισμός νοείται ως ένας διαρκής αγώνας για την πραγματοποίηση βαθιών διαρθρωτικών αλλαγών  με σκοπό το ριζικό μετασχηματισμό του κράτους και των κοινωνικών δομών ∙ ένας αγώνας που στηρίζεται στην αλλαγή των συνειδήσεων και προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή  των δυνάμεων της εργασίας,  της γνώσης και της τεχνολογίας, των δυνάμεων του πνεύματος και του πολιτισμού.  Ο δημοκρατικός δρόμος νοείται ως ο κατεξοχήν κοινωνικός έλεγχος πάνω στις δυνάμεις της παραγωγής, ώστε να λειτουργούν με κεντρικό στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών, την κοινωνική δικαιοσύνη, και τη περιβαλλοντική διατήρηση.
Καθημερινή επιδίωξη της ΔΗΜΑΡ είναι η εμπέδωση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης, η διεύρυνση της δημοκρατίας, η αντιπαλότητα στο νεοφιλελευθερισμό, η επαναφορά του κόσμου της εργασίας στο κέντρο της πολιτικής ημερήσιας διάταξης, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, των ανέργων, των νέων, των γυναικών, των μεταναστών, η προστασία του περιβάλλοντος, η οικολογική ανάπτυξη, η δημοκρατική ολοκλήρωση και η προοδευτική ευρωπαϊκή πορεία.

Η ΔΗΜΑΡ φιλοδοξεί να αναδειχθεί ως το κόμμα των ανοιχτών προοδευτικών οριζόντων και των ιδεολογικών ρήξεων με τις αγκυλώσεις και τις προκαταλήψεις που ταλάνισαν το αριστερό κίνημα στην Ελλάδα κατά το παρελθόν και εξακολουθούν και σήμερα να το περιχαρακώνουν σε αδύναμες μειοψηφίες απλής  διαμαρτυρίας.

Για τη ΔΗΜΑΡ Σοσιαλισμός και Δημοκρατία αποτελούν πεδία αλληλένδετα. Η δημοκρατία νοείται ως αποκλειστικό πεδίο και στόχος. Γι` αυτό η ΔΗΜΑΡ αντιτίθεται σε κάθε αντίληψη και απόπειρα που επιδιώκει τη βίαιη επιβολή του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού. Ο 20ός αιώνας απέδειξε ότι η διά της βίας ανατροπή του καπιταλισμού, όπου επιχειρήθηκε, κατέληξε στον σοβιετικού και σταλινικού τύπου ολοκληρωτισμό, στη μεγαλύτερη, δηλαδή, στρέβλωση και συκοφαντία του μαρξικού απελευθερωτικού οράματος. Πρώτιστος στόχος της ΔΗΜΑΡ είναι η καταπολέμηση της αμφισβήτησης και της υπονόμευσης των δημοκρατικών θεσμών, που σήμερα πλήττονται και απαξιώνονται διαρκώς. Επιδίωξή της, επομένως, είναι η συμμετοχή των πολιτών και των νέων συλλογικοτήτων και κινημάτων, που οι ίδιοι δημιουργούν, να είναι υπαρκτή και  να έχει αποτελεσματικότητα σε όλους τους θεσμούς που σχετίζονται με την κεντρική πολιτειακή και πολιτική συγκρότηση, τις τοπικές κοινωνίες αλλά και την ηλεκτρονική κοινωνική δικτύωση.

Η ΔΗΜΑΡ θεωρεί τις κοινωνικές συγκρούσεις, είτε εκείνες μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας, είτε εκείνες μεταξύ των κολοσσιαίων συγκεντρώσεων των παραγωγικών δυνάμεων και των  μικρών και μεσαίων παραγωγικών δυνάμεων, είτε εκείνες μεταξύ των δυνάμεων του συντηρητισμού, του αυταρχισμού του κράτους ή ομάδων συμφερόντων και των  κινημάτων  της κοινωνίας των πολιτών για θέματα που αφορούν τα δημόσια αγαθά και το δημόσιο συμφέρον, ως την πεμπτουσία του «αγωνιστικού χαρακτήρα» των δημοκρατικών κοινωνιών. Μόνο μέσα από την πλήρη εκδίπλωση  αυτών των κοινωνικών συγκρούσεων, στο πλαίσιο των συνταγματικών δικαιωμάτων, είναι δυνατόν να εξισορροπηθούν τα οικονομικά κατεστημένα, να τροφοδοτηθεί η δημόσια πολιτική συζήτηση, να ελεγχθεί η πολιτική εξουσία.

Η ΔΗΜΑΡ υποστηρίζει, από θέση αρχής, τη «μη βία» ως κεντρική αντίληψη και πολιτική πρακτική της δημοκρατικής συνείδησης της εποχής μας. Θεωρώντας ότι η άσκηση βίας (από τις διεθνείς σχέσεις ως τη μητροπολιτική βία) ευνοεί τελικά τους εκάστοτε ισχυρούς, η ΔΗΜΑΡ απορρίπτει αποφασιστικά τη χρήσης της και οριοθετεί το πεδίο της δράσης της μέσα από τις ειρηνικές μαζικές διεκδικήσεις.

1.2    Αριστερός ευρωπαϊσμός

Σήμερα, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, της αποδυνάμωσης του κράτους/έθνους, η ενοποίηση της Ευρώπης είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ. Η εξισορρόπηση της κυριαρχίας των ΗΠΑ, των αναδυόμενων οικονομιών της Άπω Ανατολής και της ανακάμπτουσας Ρωσίας σε όλα τα επίπεδα μπορεί να επιδιωχθεί από πολιτικά υποκείμενα που έχουν ή μπορεί να αποκτήσουν δυνατότητες ανάλογης κλίμακας. Τέτοιο πολιτικό υποκείμενο μπορεί να είναι και πρέπει να γίνει η πολιτικά ενοποιημένη Ευρωπαϊκή Ένωση(ΕΕ). Στο πεδίο μιας πολιτικά ενοποιημένης ΕΕ αποκτούν νέο νόημα, δυνατότητα και αποτελεσματικότητα, τόσο τα κινήματα της εναλλακτικής παγκοσμιοποίησης όσο και η πολιτική παρέμβαση στους θεσμούς, η ανάπτυξη διεκδικήσεων, αγώνων, συναινέσεων και ευρύτερων συσπειρώσεων, για την προοδευτική παγκόσμια διακυβέρνηση. Εδώ βασίζεται ο αριστερός ευρωπαϊσμός της ΔΗΜΑΡ. Διεκδικεί ένα νέο ευρωπαϊκό δημοκρατικό σχέδιο, που θα επιτρέψει στην Ευρώπη να διεκδικήσει έναν  οικουμενικό ρόλο.

Εξίσου βασικό αφετηριακό άξονα στην πορεία για την ευρωπαϊκή ενοποίηση για τη ΔΗΜΑΡ αποτελεί η ευρωπαϊκή ιστορία των κοινών αγώνων ενάντια στο φασισμό, των αγώνων για την δημοκρατία, για το κράτος δικαίου, για τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζόμενων και για την αναγνώριση και θωράκιση των ατομικών ανθρώπινων δικαιωμάτων. Κομμάτι της κληρονομιάς μας είναι όλες οι μεγάλες πνευματικές και πολιτιστικές κατακτήσεις, από τις αξίες της κλασικής αρχαιότητας ως την Αναγέννηση, και από τον Διαφωτισμό ως τον Μαρξισμό, μέχρι την σύγχρονη ψυχανάλυση, τον μοντερνισμό και την ευρωπαϊκή κουλτούρα της εποχής μας.

Το  σταθερό όραμα της ΔΗΜΑΡ για μια πολιτικά ενοποιημένη ΕΕ, δημοκρατική, κοινωνικά δίκαιη και οικολογική,  προϋποθέτει σχέδιο,  προτάσεις, συμμαχίες πολιτικές και κοινωνικές, και προπάντων αγώνες για την ενιαία ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση σε προοδευτική κατεύθυνση, τις μακρόπνοες διαρθρωτικές  κοινές πολιτικές, τις πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος και  την ενίσχυση της απασχόλησης, τη διεκδίκηση ενός νέου προοδευτικού ευρωπαϊκού συντάγματος ομοσπονδιακού χαρακτήρα.

1.3    Μεταρρυθμιστική στρατηγική

Η ΔΗΜΑΡ με την Ιδρυτική της Διακήρυξη προσδιόρισε ότι ο αριστερός μεταρρυθμισμός έχει νόημα και γόνιμες προοπτικές μόνον όταν επιχειρείται σε κάθε βήμα με τη συμμετοχή, την πάλη και τον έλεγχο των εργαζομένων και των ενεργών πολιτών. Όταν οι συγκεκριμένες λύσεις και πολιτικές που προωθεί εμπνέονται και χαρακτηρίζονται από τις αρχές του δημοκρατικού σοσιαλισμού και της οικολογίας. Όταν, δηλαδή, έχουν  δημοκρατικό διαρθρωτικό χαρακτήρα, υπηρετούν την ελευθερία, την ισότητα, την αλληλεγγύη και την οικονομική δικαιοσύνη, διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον,  όταν εγγράφονται στη λογική της αειφορίας και της πράσινης – οικολογικής ανασυγκρότησης της οικονομίας.

Η ΔΗΜΑΡ διεκδικεί ένα κεντρικό πρόταγμα συσπείρωσης των προοδευτικών πολιτών, οι οποίοι παρακολουθούν με αγωνία την αποδιάρθρωση όχι μόνο του πολιτικού συστήματος αλλά και της ίδιας της εγγύησης της κοινωνικής συνοχής: του δημοσίου συμφέροντος. Η κριτική της στην «ιδεολογία του ατομικισμού», τόσο στη μορφή της οικονομικής μεγέθυνσης, όσο και στη μορφή της κουλτούρας του ευδαιμονισμού, συνοδεύεται με την έμφαση στην έννοια του δημόσιου συμφέροντος, την υπεράσπιση του μη εμπορεύσιμου «δημόσιου αγαθού», την υπεράσπιση και τη διεύρυνση του «δημόσιου χώρου». Η υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος είναι κεντρικό ιδεολογικό πρόταγμα, που της  επιτρέπει να επικεντρώσει τις δράσεις της γύρω από τις «πολιτικές της κρίσης».

Η  ΔΗΜΑΡ επικεντρώνεται στην ανθρώπινη διάσταση της κρίσης και το προστατευτικό δίχτυ της κοινωνικής δικαιοσύνης. Εστιάζοντας στην αναδιανομή, στην αλληλεγγύη και στον επανακαθορισμό του προτύπου ανάπτυξης, στοχεύει στη δημιουργία των προϋποθέσεων, σήμερα για μια ουσιαστική παρέμβαση στο κράτος, στην αυτοδιοίκηση με αποκέντρωση, αλλά και στη μεικτή και την κοινωνικά αλληλέγγυα και εδραιωμένη αειφόρο οικονομία, ώστε να προωθηθούν οι αναγκαίες δομικές μεταρρυθμίσεις.

Η ΔΗΜΑΡ αντιλαμβάνεται  τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα του πολίτη  ως  παγκόσμιες και καθολικές αξίες. Στη δική μας αντίληψη, τα δικαιώματα δεν σχετικοποιούνται στη βάση γεωγραφικών περιοχών και πολιτιστικών ή θρησκευτικών παραδόσεων, ούτε η υπεράσπισή τους εξαρτάται από οικονομικά και κρατικά συμφέροντα ή από εθνικές, θρησκευτικές, ταξικές, «αντιιμπεριαλιστικές» ή άλλες σκοπιμότητες και ιδεολογίες. Στη βάση της αρχής της αμεροληψίας, τα δικαιώματα είναι ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά, την καταγωγή και τις πεποιθήσεις τόσο του θύματος όσο και του θύτη. Η ΔΗΜΑΡ είναι  αντίθετη σε κάθε διάκριση σε σχέση με το φύλο, φυλή, εθνική καταγωγή, θρησκεία, ιδεολογία, σεξουαλική κατεύθυνση, σωματική ιδιαιτερότητα, σωματική δεξιότητα, ηλικία, ή ασθένεια.
Θεωρεί ότι ο εθνικισμός και ο ρατσισμός παραλύουν τη δημιουργική κοινωνική δύναμη και ακυρώνουν τα αισθήματα αλληλεγγύης. Η στάση αλληλεγγύης  απέναντι στους μετανάστες, που ζουν στην Ελλάδα και εντός των συνόρων της  ΕΕ, είναι αναπόσπαστο κομμάτι του μεγάλου αγώνα για έναν ειρηνικό και ασφαλή κόσμο για όλους τους λαούς, για κάθε άνθρωπο.

Για τη ΔΗΜΑΡ το πολιτικό επιχείρημα της «φυσικής ικανότητας» έναντι της πολιτικής ισότητας και της κοινωνικής ισοτιμίας δεν δημιουργεί αισιόδοξες προοπτικές για το  γυναικείο φύλο. Οι πολιτικές πρακτικές και οι στοχεύσεις των κυβερνήσεων, συντηρητικής ή σοσιαλδημοκρατικής κατεύθυνσης, σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση,  οδηγούν, τάχιστα σε νέες διακρίσεις και ανισότητες, στον πυρήνα των οποίων βρίσκονται οι διακρίσεις σε βάρος των γυναικών.
Η ΔΗΜΑΡ θεωρεί ότι η ισότιμη μεταχείριση των γυναικών και η ανάδειξή τους στα κέντρα λήψης των αποφάσεων αποτελεί ένα επίκαιρο αίτημα που συνδέεται με την προοπτική μιας κοινωνίας, η οποία θα στηρίζεται σε ένα διαφορετικό καταμερισμό των έργων, των ρόλων και της εξουσίας.

Η ΔΗΜΑΡ έχει κατανοήσει βαθύτατα ότι οι δυνάμεις της επιστήμης, της τεχνολογίας και του πνευματικού πολιτισμού στον 21ο αιώνα μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν κινητήρια δύναμη κοινωνικού μετασχηματισμού, τόσο στο επίπεδο των ιδεών όσο και στο επίπεδο της πρακτικής εφαρμογής. Η θεωρία και η κριτική της γνώσης σήμερα έχει ήδη ανοίξει το δρόμο για μια γόνιμη και παραγωγική συζήτηση πάνω σε ζητήματα εκπαίδευσης, ετερότητας, δημιουργικής φαντασίας και εφαρμοσμένων τεχνολογιών.  Η ΔΗΜΑΡ επιδιώκει να ενσωματώσει τους σύγχρονους προβληματισμούς όχι με τρόπο εργαλειακό αλλά με το βαθμό αυτονομίας που αξίζει στο χειραφετητικό τους εγχείρημα.

1.4    Οικολογικός πολιτισμός

Η ΔΗΜΑΡ  έχει βαθειά την πεποίθηση, ενσωματωμένη στον πυρήνα της συγκρότησής της, ότι Αριστερά και Οικολογία δεν είναι πλέον δυνατό να λειτουργήσουν χωριστά ως δυνάμεις σφαιρικού μετασχηματισμού. Μαζί όμως μπορούν να συνθέσουν ένα καινούριο όραμα μια προγραμματική καινοτομία για τον κόσμο και τις σύγχρονες κοινωνίες. Αυτό σημαίνει βαθιές αλλαγές στον τρόπο σκέψης και δράσης, στα οράματα, στις αξίες, στις προτάσεις.
Η ΔΗΜΑΡ  έχει επίγνωση των ορίων τα οποία η στενή ταξική οπτική θέτει στην ανάλυση των μεγάλων σύγχρονων οικουμενικών προβλημάτων. Η ΔΗΜΑΡ αναζητά να φωτίσει τα προβλήματα αυτά πέρα από την ομπρέλα του καθολικού «οικονομισμού» της παραδοσιακής αριστερής σκέψης. Πιστεύει ότι το αδιέξοδο κυνήγι της αυξημένης οικονομικής διεκδίκησης και της μεγέθυνσης φτωχαίνει την ποιότητα της ζωής, προάγει τον παραγωγισμό και όχι την παραγωγή, απομυζά τους φυσικούς πόρους υπονομεύοντας ή και ακυρώνοντας κάθε δυνατότητα αειφορίας, εχθρεύεται την φύση ή την καθιστά αντικείμενο προς άντληση οφελών για ανούσιες και άχρηστες υλικές απολαύσεις, καθηλώνει την ανάπτυξη σε μη δημιουργικά πεδία, απονευρώνει την πολιτική διεκδίκηση από αιτήματα που εμπλουτίζουν τα ποιοτικά στοιχεία της ζωής, αυτά με δημιουργικό, πνευματικό, πολιτισμικό περιεχόμενο.
Η ΔΗΜΑΡ σέβεται τα απαρέγκλιτα δικαιώματα του πλανήτη και της έμβιας φύσης αναγνωρίζοντας την φύση ως αυταξία και ως υποκείμενο του δικαίου. Αρνείται τη λογική του «περιούσιου είδους» που εκμεταλλεύεται ανεξέλεγκτα τον πλανήτη και οδηγεί στην καταστροφή των οικοσυστημάτων, με αποτέλεσμα την απώλεια της απαραίτητης ισορροπίας για την επιβίωση της ζωής στην κάθε της μορφή.

Η ΔΗΜΑΡ έχει κατανοήσει την ανάγκη στρατηγικής σύμπλευσης με τον χώρο της πολιτικής οικολογίας.
Η ΔΗΜΑΡ είναι βαθύτατα πεπεισμένη ότι η ανάγκη για «πράσινη στροφή» της οικονομίας δεν έρχεται σε μια λανθασμένη χρονική στιγμή. Αντίθετα, είναι μια ώριμη δυνατότητα για τον κόσμο της οικονομίας, που επιπλέον έχει πολύ μεγάλη κοινωνική αποδοχή. Επιδιώκει να γίνει η Αριστερά της αειφόρου ανάπτυξης στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της κλιματικής αλλαγής.
Η ΔΗΜΑΡ τάσσεται υπέρ  των μεγάλων πολιτικών πρωτοβουλιών για το κλίμα, το οποίο θεωρεί ως πρόβλημα που συμπυκνώνει όλες τις αντιφάσεις ενός στρεβλού αναπτυξιακού προτύπου που κυριάρχησε και σφράγισε τη φάση της «βιομηχανικής και μεταβιομηχανικής κοινωνίας».
Η ΔΗΜΑΡ αναδεικνύει το νέο ενεργειακό πρότυπο που θα στηρίζεται στην εξοικονόμηση, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας(ΑΠΕ), τις καθαρές τεχνολογίες, τις καινοτομίες μέσα σε ένα σύγχρονο πλαίσιο οργάνωσης του χώρου, του χρόνου, των φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων.
Η ΔΗΜΑΡ  ανακηρύττει την «αυθαιρεσία» κάθε είδους ως τον μεγαλύτερο εχθρό του περιβάλλοντος: φυσικού, γεωργικού και οικιστικού.
Ολόκληρο το κείμενο υπάρχει εδώ.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: