Ερανιστής

Κείμενα, άρθρα και ροές επιλεγμένων ειδήσεων

Μάθε και προφυλάξου: Ολόκληρο το κείμενο του νέου μνημονίου στα ελληνικά


Μάθε και προφυλάξου: Ολόκληρο το κείμενο του νέου μνημονίου στα ελληνικά

Η μετάφραση του κειμένου είναι ανεπίσημη, το πήρα από την ιστοσελίδα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, την οποία θεωρώ αξιόπιστη και σοβαρή. Μετέτρεψα σε μορφή Word την «επιστολή προθέσεων» που δημοσιεύεται παρακάτω. Ολόκληρο το πολυσέλιδο κείμενο μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ

Αθήνα, Νοέμβριος 22, 2010

κ. Jean- Claude Juncker Πρόεδρος Eurogroup Βρυξέλλες

κ. Olli Rehn

Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Βρυξέλλες

κ. Jcan-Claude Trichet Πρόεδρος

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Φρανκφούρτη

Αγαπητοί κύριοι Junckcr, Rehn and Trichet,

Στην επισυναπτόμενη επικαιροποίηση του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής (ΜΟΧΠ) και του Μνημονίου στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής (ΜΣΠΟΠ) της 3ης Μαΐου και 6ης Αυγούστου 2010, περιγράφουμε την πρόοδο και τα επόμενα βήματα πολιτικής για την επίτευξη των στόχων του οικονομικού προγράμματος της Ελληνικής Κυβέρνησης το οποίο υποστηρίζεται από οικονομική βοήθεια από τις χώρες της Ευρωζώνης στο πλαίσιο της δανειακής σύμβασης. Οι πολιτικές της κυβέρνησης παραμένουν πλήρως προσανατολισμένες προς την επίτευξη της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, τη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την τόνωση της δυνητικής ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η προσπάθεια προσαρμογής είναι δίκαιη και ισότιμη.

Συνεχίζουμε να σημειώνουμε πρόοδο με το οικονομικό μας πρόγραμμα:

• Το ποσοτικά κριτήρια απόδοσης που είχαν τεθεί για το τέλος του Σεπτεμβρίου έχουν όλα επιτευχθεί. Το δημοσιονομικό πρόγραμμα συνέχισε να επιτυγχάνει τους στόχους για το έλλειμμα και τις δαπάνες μέσω της υιοθέτησης των μέτρων που προβλέπονται στο πρόγραμμα, καθώς και μέσω μιας στρατηγικής συγκράτησης των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού πέρα από τους στόχους. Αυτό έχει αντιμετωπίσει τις μειωμένες εισπράξεις εσόδων, αν και υπήρξαν και άλλα προβλήματα με την υλοποίηση του δημοσιονομικού μας προγράμματος, όπως οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σε φορείς εκτός της κεντρικής κυβέρνησης (αποκλίνοντας από τον ενδεικτικό στόχο του προγράμματος). Πιστεύουμε ότι με την ενίσχυση αυτής της προσέγγισης μπορούμε να επιτύχουμε τον στόχο του ελλείμματος για το τέλος Δεκεμβρίου και τους στόχους των δαπανών, αν και ο ενδεικτικός στόχος για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές μπορεί να συνεχίσει να μην επιτυγχάνεται. Όλα τα παραπάνω καθώς και η αναθεώρηση των δημοσιονομικών στοιχείων από την Eurostat σημαίνουν ότι ο πρωταρχικός στόχος για το έλλειμμα κατά ESA 95 είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα επιτευχθεί. Στο μνημόνιο επικεντρωνόμαστε στην σύνταξη ενός ισχυρού προϋπολογισμού για το 2011 για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής και την επίτευξη του στόχου μας για το 2011.

  • Οι δημοσιονομικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι σε γενικές γραμμές σε καλό δρόμο. Τα διαρθρωτικά ορόσημα έχουν επιτευχθεί και περιλαμβάνουν την ίδρυση ειδικών ομάδων δράσης για τη φορολογική διαχείριση (αρμόδιες για την κατάρτιση σχεδίων καταπολέμησης της φοροδιαφυγής)· τη νομοθέτηση του ελέγχου ανάληψης υποχρεώσεων (που έγινε με καθυστέρηση μέσω προεδρικού διατάγματος)- τη δημοσίευση στοιχείων για τις δαπάνες σε ταμειακή βάση και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της γενικής κυβέρνησης- και τη δημοσίευση οικονομικών στοιχείων για τις δημόσιες επιχειρήσεις. Παρόλα αυτά. τα προβλήματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού το 2010 υπογραμμίζουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σε αυτούς τους τομείς, και γι* αυτό έχουμε θέσει στο μνημόνιο ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα για περαιτέρω δράσεις.
  • Το χρηματοπιστωτικό σύστημα παραμένει σταθερό, και η νομοθέτηση τον Αύγουστο της έγκρισης πρόσθετων κρατικών εγγυήσεων ενισχύει τη ρευστότητα, ενώ το ΤΧΣ λειτουργεί ως δικλείδα ασφαλείας σε κάθε κεφαλαιακή ανάγκη που μπορεί να προκύψει. Οι πολιτικές μας παραμένουν επικεντρωμένες στη διατήρηση της ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος και στην αντιμετώπιση των γνωστών αδυναμιών των τραπεζικών φορέων στους οποίους το κράτος έχει σημαντικές συμμετοχές, όπως αναφέρεται στο μνημόνιο.

Η πρόοδος στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ελληνικής οικονομίας συνεχίζεται. Προσφάτως, εστιάζουμε στον τομέα των μεταφορών, και μεταξύ των επιτυχημένων μεταρρυθμίσεων περιλαμβάνονται η απελευθέρωση του κλάδου των οδικών μεταφορών, και η υιοθέτηση του Νόμου για τον ΟΣΕ για την αναδιάρθρωση του σιδηροδρομικού κλάδου. Έχοντας ολοκληρώσει την πρώτη ράση των μεταρρυθμίσεων, εργαζόμαστε για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για την επόμενη φάση των μεταρρυθμίσεων, όπως αναφέρεται στο μνημόνιο.

Στη βάση αυτή, ζητάμε την εκταμίευση της τρίτης δόσης της οικονομικής βοήθειας των μελών της Ευρωζώνης, που συγκεντρώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύψους 6500 εκ. ευρώ, σύμφωνα με τη δανειακή σύμβαση. Δεσμευόμαστε για την τήρηση των ονομαστικών στόχων για το έλλειμμα για την περίοδο 2011-2014 όπως ορίζονται με το Αρθρο 1(2) της Απόφασης του Συμβουλίου 2010/320 EU, ενώ ζητάμε την αναθεώρηση των ανώτατων ορίων του Αρθρου 1(3) για το δημόσιο χρέος έτσι ώστε να ενσωματώνουν την πρόσφατη αναθεώρηση των δημοσιονομικών στατιστικών στο πλαίσιο της επικύρωσης των στοιχείων μας από τη Eurostat. Επιπλέον, όπως ορίζεται στον πίνακα I, ζητάμε τη θέσπιση ανώτατων και κατώτατων ορίων για τα ποσοτικά κριτήρια απόδοσης για την 31 η Μαρτίου 2011 και 30η Ιουνίου 2011 στο πλαίσιο της συμφωνίας. Η ολοκλήρωση της τέταρτης και της πέμπτης αξιολόγησης που προγραμματίζεται για το Μάιο του 2011 και τον Αύγουστο του 2011 απαιτούν την τήρηση των ποσοτικών κριτηρίων απόδοσης για το τέλος Μαρτίου 2011 και τέλος Ιουνίου 2011 αντίστοιχα.

Πιστεύουμε ότι οι πολιτικές που διατυπώνονται στην Επιστολή Προθέσεων της 3ης Μαΐου 2010 του ΜΟΧΠ και το ΜΣΠΟΠ. καθώς και στις μετέπειτα επικαιροποιήσεις (συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης που επισυνάπτεται), είναι επαρκείς για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε διορθωτικές ενέργειες αν υπάρξει ανάγκη καθώς οι συνθήκες αλλάζουν. Θα προβούμε σε διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΚΤ καθώς και με το ΔΝΤ για την υιοθέτηση τέτοιων πολιτικών πριν την αναθεώρηση των πολιτικών που περιέχονται στην παρούσα επιστολή.

Η παρούσα επιστολή κοινοποιείται στον κ. Strauss-Khan.

 

Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Υπουργός Οικονομικών

Γεώργιος Προβόπουλος

Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος

Πηγή: Δ.Ο.Ε.

 


Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: