Ερανιστής

Κείμενα, άρθρα και ροές επιλεγμένων ειδήσεων

«Εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ τρυπήματος ῥαφίδος διελθεῖν ἢ πλούσιον εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.»Bookmark and Share

«Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πλούσιος δυσκόλως εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 24 πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν, εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ τρυπήματος ῥαφίδος διελθεῖν ἢ πλούσιον εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 25 ἀκούσαντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἐξεπλήσσοντο σφόδρα λέγοντες, Τίς ἄρα δύναται σωθῆναι;»

Πηγή: Κατά Ματθαίον

Αν συμφωνείτε να φορολογηθεί η τεράστια περιουσία της Εκκλησίας μπορείτε υπογράψετε ΕΔΩ,  δίνοντας απλώς το μέιλ και το όνομά σας.

Περισσότερος Αρκάς με κλικ στην εικόνα...

Κατεβάστε κόμικ του Αρκά με κλικ στην εικόνα...

Ο σκληρός πυρήνας του εκκλησιαστικού μηχανισμού φαίνεται να μη θέλει κ α μ ι ά φορολόγηση των εσόδων της εκκλησίας.

Αυτό έλεγε και ξανάλεγε σε ιδιωτικό εμπορικό κανάλι χθες ο υπεύθυνος για τα οικονομικά της Εκκλησίας Αντ. Ζαμπέλης. επικαλούμενος μια σειρά αστήρικτους συλλογισμούς, όπως θα προσπαθήσω να δείξω στη συνέχεια.

Τι «θέλουν»:

«Ένα ποσοστό επί του καθαρού υπολοίπου, ε φ ό σ ον υπάρξει» απάντησε ο υπεύθυνος στον κ. Χατζηνικολάου λιγάκι δαγκωμένος είναι αλήθεια.

Τι σημαίνει αυτό:

Η πρόταση της κυβέρνησης είναι 20% επί των ακαθαρίστων εσόδων. Τα «έσοδα» τα καταμετρά η ί δ ι α η εκκλησία, με δ ι κ ό της μηχανισμό, επομένως, έτσι κι αλλιώς, το μέτρο θα τους θίξει ελάχιστα. Γιάννης κερνάει Γιάννης πίνει… Μια πιο σοβαρή και δίκαιη πρόταση θα έπρεπε να αφορά και στη δ ή μ ε υ σ η μέρους, τουλάχιστον, της περιουσίας….Ελπίζω η κυβέρνηση να τολμήσει…

Κι όμως, ούτε αυτό  θέλουν.

Η άρνηση μερίδας της Ιεραρχίας να φορολογηθούν τα έσοδα της εκκλησίας δεν τιμά τις  ανθρωπιστικές  παραδόσεις του χριστιανισμού.

Το «φιλανθρωπικό έργο» που επικαλούνται ορισμένοι Ιεράρχες, αφενός μεν παρουσιάζεται σ κ ο π ί μ ω ς διογκωμένο, αφετέρου, ακόμα κι έτσι, είναι δ υ σ α ν ά λ ο γ ο με τις τ ε ρ ά σ τ ι ε ς οικονομικές δυνατότητες της Εκκλησίας.

Δίνουν ε λ ά χ ι σ τ α από τα γεμάτα «ταμεία» τους, και «περισσεύουν» εκατομμύρια αν υπολογίσουμε τα έσοδα από  τα επιχειρηματικά πρότζεκτ, τον ατομικό πλουτισμό, τον προκλητικό πλούτο του ανώτερου κλήρου…

Βυζαντινό χρυσόβουλο

Τα στοιχεία που δίνει η ίδια η Εκκλησία, έχουμε κάθε λόγο να τα αμφισβητήσουμε, τα δίνουν ά ν θ ρ ω π ο ι, όχι ο Θεός…

Ακόμα και ο Γιώργος Τράγκας, εγνωσμένων χριστιανικών φρονημάτων, σχολίασε στο ίδιο δελτίο: «μα τι δουλειά έχει ο Ναζωραίος στο Χρηματιστήριο»;

«ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν. 3 σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην μὴ γνώτω ἀριστερά σου τί ποιεἡ δεξιά σου, 4 ὅπως ᾖ σου ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ· καὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ [αὐτὸς] ἀποδώσει σοι.»

Πηγή: Κατά Ματθαίον στ’

Η επίκληση της χριστιανικής εντιμότητας από ορισμένους είναι εκ του πονηρού: το έδειξαν τα κοτόπουλα που σάπισαν στις αποθήκες της φιλανθρωπικής οργάνωσης Αλληλεγγύη, η οποία μάλιστα δ ε ν χρηματοδοτήθηκε από την εκκλησία, αλλά από το κράτος, ως Μη Κυβερνητική Οργάνωση.

Διαβάζουμε σε ρεπορτάζ της Ελευθεροτυπίας:

Με υπουργική απόφαση (25-9-2006), το ποσόν των 5,6 εκατ. ευρώ διατέθηκε στην «Αλληλεγγύη» από τον κρατικό προϋπολογισμό για την εκπλήρωση του ανθρωπιστικού της έργου.

Το έργο αυτό δεν εκπληρώθηκε και τα χρήματα ζητείται να επιστραφούν μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου (εντός μηνός). Αν δεν επιστρέψει η ΜΚΟ «Αλληλεγγύη» το ποσόν αυτό, το χρέος της θα βεβαιωθεί ως δημόσιο έσοδο στις ΔΟΥ και θα εισπραχθεί βάσει των διατάξεων του Κώδικα.

Με την απόφαση αυτή ο υφυπουργός βάζει χέρι στη μεγαλύτερη ίσως ΜΚΟ, η δραστηριότητα της οποίας έχει χαρακτηριστεί ως αμφιλεγόμενη και αδιαφανής, ενώ έχει προκαλέσει τριβές και στην Ιεραρχία, με πλέον πρόσφατους τους διαξιφισμούς στην προχθεσινή Διαρκή Ιερά Σύνοδο.

Πηγή: Ελευθεροτυπία

Φιλανθρωπία με κυβερνητικά κόλυβα, με   χρήματα ημών των φ ο ρ ο λ ο γ ο υ μ έ ν ω ν δηλαδή.

Για να μην υπολογίσουμε τον πακτωλό από τα  ευρωπαϊκά προγράμματα…

Τα στοιχεία για το Βατοπέδι αναδεικνύουν απλώς το μέγεθος του π ρ ο β λ ή μ α τ ος…:

"Ο κ. Σταθόπουλος, με σειρά επιχειρημάτων, αποδεικνύει ότι προκύπτει ακυρότητα των ανταλλαγών: * Ακυρότητα λόγω έλλειψης κυριότητας των μεταβιβαζομένων ακινήτων στο πρόσωπο του μεταβιβαζόντος (από τη Μονή στο Δημόσιο) αλλά και λόγω έλλειψης νόμιμης αιτίας για τη μεταβίβαση ακινήτων από το Δημόσιο στη Μονή (Α.Κ. 1033). * Ακυρότητα λόγω υπέρμετρης δυσαναλογίας της αξίας των ανταλλαγέντων ακινήτων σε βάρος του Δημοσίου. * Ακυρότητα λόγω του αδιαμφισβήτητου κοινόχρηστου χαρακτήρα των μεγάλων λιμνών και ποταμών (Α.Κ. 967)."

«Από το 1930 μέχρι το 1998, όπως αναφέρει ο κ. Σταθόπουλος, οποιαδήποτε μεταβολή υπήρξε αφορούσε στον τρόπο διαχείρισης της ιχθυοτροφικής εκμετάλλευσης της λίμνης, ποτέ όμως στην κυριότητα της λίμνης. Μετά από 70 περίπου χρόνια, μια «διαστρεβλωτική ερμηνεία του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της λίμνης» από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Δημοσίων Κτημάτων και Ανταλλάξιμης Περιουσίας έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα. Η συγκεκριμένη γνωμοδότηση, όπως και τρεις ακόμα του ίδιου οργάνου αλλά και μία ακόμα του Δ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους το 2005, αναγνώρισε δικαιώματα κυριότητας της Μονής επί της λίμνης βάσει… βυζαντινών και οθωμανικών τίτλων ιδιοκτησίας, ενώ η σύμβαση του 1930 αγνοήθηκε επιδεικτικά. Κι ενώ τέτοιες γνωμοδοτήσεις δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για τους αρμόδιους υπουργούς, στην περίπτωση της Βιστωνίδας οι τότε υπουργοί τις αποδέχτηκαν, εγκρίνοντας το περιεχόμενό τους…»

Πηγή: περιοδικό Επίκαιρα


Πολλοί ανώτεροι Ιεράρχες, τίποτα δεν έχουν να ζηλέψουν από τις μεθόδους των πολιτικάντηδων. Αρκεί να  διαβάσει κανείς τα ρεπορτάζ πριν από την κάθε εκλογή Αρχιεπισκόπου….

….ή για την υπόθεση του Βατοπεδίου

….και τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Μονής Τοπλού, για να μείνω στα πιο σκανδαλώδη παραδείγματα.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Ξενώνα «Στοργή» και η σκανδαλώδης χρηματοδότησή του, όχι από την Εκκλησία, αλλά από το ΥΠΕΞ…:

«Σύμφωνα με την «Αλληλεγγύη», ο ξενώνας «Στοργή» κόστισε 1.340.000 ευρώ, εκ των οποίων 1 εκατ. ευρώ καταβλήθηκε από το ΥΠΕΞ (ως έργο κατά του «τράφικινγκ») και 340.000 ευρώ από την «Αλληλεγγύη», με άλλα λόγια, το ΥΠΕΞ χρηματοδότησε το 74,6% του έργου, μέσω της ΥΔΑΣ (Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης και Συνεργασίας).»

Και παρακάτω:

«Μέσα στο 2004, δόθηκαν 1.200.000 ευρώ από το ΥΠΕΞ για ξενώνες τράφικινγκ. Από αυτά, η «Αλληλεγγύη» πήρε 1 εκατ., υπερπενταπλάσιο ποσό από αυτό που πήρε η ΜΚΟ «Κλίμακα» (176.000 ευρώ). Την ίδια ώρα, πολλοί από τους δημόσιους φορείς, που έχουν συσταθεί με προεδρικό διάταγμα για το τράφικινγκ, δεν λειτουργούν – λόγω έλλειψης χρημάτων!»

Πηγή: Ελευθεροτυπία

Η αμύθητη για τα δεδομένα της χώρας εκκλησιαστική αποκτήθηκε  ιστορικά με σκανδαλώδη τρόπο και ο Ανώτερος κλήρος τη διαχειρίζεται με κύριο στόχο  και σκοπό τη διαιώνιση των προνομίων του και τον ατομικό πλουτισμό ορισμένων μελών του, όπως, δυστυχώς, αποδείχτηκε σε δεκάδες περιπτώσεις.

Μπορεί να μην υπάρχει εντολή «ουκ επενδύσεις», υπάρχει ωστόσο το αμάρτημα της φιλαργυρίας…

Έπρεπε η ίδια, από την ίδρυση ακόμα του νεοελληνικού κράτους,  να προτείνει  τρόπους, έστω αξιοποίησης, της περιουσίας προς όφελος της κοινωνίας…

Αν  δούμε το θέμα από την άποψη του Χριστιανισμού, είναι «αμαρτία»…

Αν το εξετάσουμε ως απλοί πολίτες μιας στοιχειωδώς δημοκρατικής χώρας, είναι σ κ ά ν δ α λ ο…

Ας αφήσουν, λοιπόν, τα περί ίσης φορολογικής μεταχείρισης και άλλα πονηρά παρόμοια…

Κι ας βάλουν βαθιά το χέρι στη τσέπη…

Θα είναι μια α π ο λ ύ τ ω ς χριστιανική πράξη.


Advertisements

6 responses to “«Εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ τρυπήματος ῥαφίδος διελθεῖν ἢ πλούσιον εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.»

  1. Pingback: Άνθιμος, ο Ά’, ο πονηρός: απαγόρευσε σε «τρελό» παπά-Παόκι να πηγαίνει στο γήπεδο « Ερανιστής

  2. Pingback: Άνθιμος, ο Α’, ο πονηρός: απαγόρευσε σε «τρελό» παπά-Παόκι να πηγαίνει στο γήπεδο « Ερανιστής

  3. Pingback: Άνθιμος ο Α’, ο πονηρός: απαγόρευσε σε «τρελό» παπά-Παόκι να πηγαίνει στο γήπεδο « Ερανιστής

  4. Pingback: Άνθιμος ο Α’, ο πονηρός: απαγόρευσε σε «τρελό» παπά-Παόκι να πηγαίνει στο γήπεδο « Ερανιστής

  5. Pingback: Άνθιμος ο Α’, ο πονηρός: απαγόρευσε σε «τρελό» παπά-Παόκι να πηγαίνει στο γήπεδο! « Ερανιστής

  6. Pingback: Άνθιμος ο Α’, ο πονηρός: απαγόρευσε σε «τρελό» παπά-Παόκι να πηγαίνει στο γήπεδο! | Ερανιστής

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: